Óvodakép

Napjainknak az ortodox zsidó hagyományok és vallási előírások betartása ad keretet. Ennek megfelelően az étkezések a kasrut szabályai szerint zajlanak, ami a közösen átélt ünnepekkel együtt erősíti az idejáró gyermekek zsidó identitását. Célunk, hogy minden gyermek vidáman, örömmel járjon óvodánkba, nyitottan- és érdeklődően forduljon minden új felé, megismerkedjen a zsidó élet hagyományaival, a mindennapi élet szokásaival, az ünnepekkel, valamint a héber nyelv alapjaival. Nyugodt, biztonságos, családias légkörben nevelkedjen és formálódjon Óvodánkban. Mind a pedagógusok, mind a pedagógusokat segítő szakemberek, teljes szakmai tudásukkal arra törekednek, hogy a gyermeki kíváncsiság motiválásával tapasztalati úton bővüljön ismeretük, fejlődjön személyiségük. A kis csoportlétszám lehetőséget biztosít arra, hogy minden gyerek egyéni figyelemben és képességeihez megfelelő fejlesztésben részesüljön. Az óvodát jellemzi az igényes felszereltség, esztétikus környezet, nyugodt, barátságos légkör. Mindezt magasan képzett óvodapedagógusok és más fejlesztő szakemberek munkája teszi színvonalassá. Óvoda elősegíti a gyermekek felkészülését az iskolára, valamint a zökkenőmentes iskolába lépésre. Fontosnak tartjuk a szülőkel történő aktív kapcsolattartást, együttműködést.

Adottságok, felszereltség

 • Óvodánk a Wesselényi utca 44. szám alatt található, az ortodox zsidó hitközség által működtetett Nevelési és Oktatási Intézmény, az iskola részeként, annak földszintjén, 300 nm alapterületen, szépen felújított, korszerű környezetben található. Az Óvoda fenntartói egy igazán igényes zsidó oktatást nyújtó intézmény működtetése mellett kötelezték el magukat.
 • A csoportszobánk kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy a különböző tevékenységek egymástól viszonylag elkülöníthetően adjanak lehetőséget az elmélyült játékra és tanulásra (építés, babaszoba, fodrászat, egyéb szerepjátékok, vizuális tevékenységek, társasjátékok-memória és logikai játékok). Így minden gyerek könnyen megtalálja a számára kedves tevékenységeket, játékokat és feladatokat.

Hitvallás

 • Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyerekek boldog, nyitott, érdeklődő, kreatív, jól kommunikáló, valamint társakat kereső, toleráns, és egészséges tudásvággyal, koruknak megfelelő ismeretekkel, képességekkel és készségekkel, személyiségjegyekkel rendelkeznének.
 • Az itt dolgozók irányító közreműködésével oldott légkörben alakuljon ki közösségünk, ami mindig az adott gyermekcsoporthoz és az egyes gyermekekhez alkalmazkodik. Így teremtve meg a harmonikus együttélés feltételeit, hogy ebben minden gyermek megkapja azt, amire az egészséges fejlődéshez szüksége van.
 • Óvodánkban vegyes életkorú csoportban élnek a gyerekek. Így az óvoda a család természetes közegéhez hasonló, ahol a kisgyermekek önmaguk és a felnőttek között kitűnő közvetítőket találnak a nagyobb gyerekekben. A nagyobbak már tudják a csoport szokásait, napirendjét, ritmusát és szinte észrevétlenül adják át ezt a tudást a kisebbeknek. Ezáltal a beszoktatási időszak is sokkal rövidebb és egyszerűbb a kisebbek számára. A nagyok empatikus képessége, érzékenysége is gyorsabban fejlődik.
 • A vegyes életkorú csoportban természetes, hogy minden gyermek máshol tart a fejlődésben, ezért tudásuk és képességeik nem lehetnek egyformák. Ezért nagyon fontos óvodánkban a differenciálás, a mindenkit megillető egyéni figyelem és fejlesztés. Ezt megtehetjük, mert az átlagnál jóval több pedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

Nevelési koncepció

 • Napi háromszori ortodox kóser étkezés (tejes és húsos), sok gyümölccsel, zöldséggel.
 • Autentikus vallási nevelés: a gyermekeknek nyújtott általános ismeretanyagon túl hangsúlyt fektetünk a zsidó tudásanyag átadására: napi ima, ünnepek, szokások, alefbet, héber és magyar dalok formájában.
 • Munkatársainkat úgy választottuk meg, hogy szakavatottan és hitelesen képviseljék a magyar- zsidó óvoda hagyományait és újító törekvéseit.
 • Közösségépítés. Szeretnénk a családokat bevonni közös programokba, hogy együtt építhessünk fel egy befogadó közösséget. A családok igényeinek megfelelő közösségi tevékenységek támogatására van lehetőség.
 • Saját felújított játszó udvar mellett busz áll az óvoda rendelkezésére, hogy a gyermekeket minél többet vihessük zöldbe, távolabbi kirándulásokra, élményszerzési lehetőségként.
 • Biztonsági szolgálat.
 • Rászoruló családoknak díjkedvezmény.

Szolgáltatások

 • A gyerekekkel szükség szerint fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógiai asszisztens, mozgásterapeuta, korai fejlesztő szakember és logopédus is foglalkozik.
 • Az iskolába készülőknek lehetősége van, az iskola saját iskola előkészítő programjában részt venni, ahol az a tanító néni foglalkozik a gyerekekkel, aki a leendő első osztályosokat tanítani fogja, ezáltal is megkönnyítve számukra az óvodából az iskolába történő átmenetet.